Dugnad 18.06.2019, kl 18:00-20:00

Dugnad tirsdag 18.06.2019 kl. 18-20 Tirsdag 18.06.2019 blir det dugnad hvor vi skal gjøre klart uteområder og fellesområder for sommeren. Det blir blant annet luking, plukking av søppel, rydding og feiing av kjeller, samt sette ut utemøbler. Dugnad er en ypperlig mulighet til å bli bedre kjent med naboer, og gjøre fellesområder til en hyggelig møteplass for store og små. Vi avslutter dugnaden med varme pølser og noe å drikke…

Les mer

Dugnad utsettes

Grunnet kommende bergvarmeprosjekt vil dugnad finne sted når vi har fått mer informasjon rundt utførelsen av prosjektet. Styret vil også sende ut spesifikk informasjon om bergvarmeprosjektet når vi mottar mer informasjon.

Les mer

Varmtvann Griffenfeldts gate

Måleren til oljefyren har dessverre blitt ødelagt, som har medført at måleren viser feil innhold av olje. På grunn av dette er det nå ikke varmtvann i Griffenfeldts gate grunnet manglende olje. Vaktmesteren har kontaktet oljeleverandør, men dessverre vil vi ikke få påfyll før i morgen tidlig. Beklager ulempene dette medfører.

Les mer

Idédugnad 5. mars om den nedlagte barneparken i Iladale

Kjære venner av Iladalen! Vi er så smått i gang med istandsetting av den tidligere barneparken i Iladalen. Selv om både bygget og arealet rundt er lite, mener vi det er store muligheter for et lokalt treffsted for sosiale og miljømessige aktiviteter her. For at området skal bli best mulig tilpasset behov og ønsker fra dere som bor i Iladalen, inviterer vi nå til innspill. Som et ledd i medvirkningen, arrangerer…

Les mer

Luft din radiator!

Radiatorene blir skrudd på 03. oktober i Griffenfeldtsgate. I sammenheng med dette er det VIKTIG å lufte radiatoren(e) for å unngå støy og susing når fyringen er på. Rørene går gjennom soverom, og det kan bli veldig plagsomt om alle ikke lufter sine radiatorer. Det tar kun et par minutter per radiator. Styret oppfordrer alle til å gjøre dette samme dag som som fyren blir slått på. Dette er noe…

Les mer

Tilkoblet elektrisk utstyr i boder og fellesareal

Etter presisering fra brannvesenet om brannfare er det ikke tillatt med privat elektrisk utstyr tilkoblet boder, kjeller samt fellesareal. I tillegg medfører dette bruk av fellesstrøm som faktureres alle beboere. Dersom dere har hvitevarer, batteriladere og lignende ber vi dere fjerne dette. Styret vil i midten av oktober foreta en befaring av fellesareal for å forsikre oss om at dette blir overholdt. Vi håper dette er forståelig. 

Les mer