Parkering forbudt skilter utenfor Søren Jaabæks gate

I forbindelse med etablering av 8 nye ladestasjoner for el-bil utenfor Søren Jaabæks gate 8 er det satt opp et parkering forbudt skilt. Ifølge Bymiljøetaten skal det graves grøfter og legges ned trekkerør før oppsetting av ladestasjonene, før det blir igjenfylt og asfaltert. Arbeidet er estimert ferdig 3. mai 2019 “med mulighet for forlengelse”. Det står litt om bakgrunnen herhttps://www.nettavisen.no/livsstil/na-vil-det-koste-penger-a-lade-elbil-i-oslo—her-er-prisene/3423578733.html https://oslo.gravearbeider.no/plan/view/15522

Les mer

Idédugnad 5. mars om den nedlagte barneparken i Iladale

Kjære venner av Iladalen! Vi er så smått i gang med istandsetting av den tidligere barneparken i Iladalen. Selv om både bygget og arealet rundt er lite, mener vi det er store muligheter for et lokalt treffsted for sosiale og miljømessige aktiviteter her. For at området skal bli best mulig tilpasset behov og ønsker fra dere som bor i Iladalen, inviterer vi nå til innspill. Som et ledd i medvirkningen, arrangerer…

Les mer

Luft din radiator!

Radiatorene blir skrudd på 03. oktober i Griffenfeldtsgate. I sammenheng med dette er det VIKTIG å lufte radiatoren(e) for å unngå støy og susing når fyringen er på. Rørene går gjennom soverom, og det kan bli veldig plagsomt om alle ikke lufter sine radiatorer. Det tar kun et par minutter per radiator. Styret oppfordrer alle til å gjøre dette samme dag som som fyren blir slått på. Dette er noe…

Les mer

Tilkoblet elektrisk utstyr i boder og fellesareal

Etter presisering fra brannvesenet om brannfare er det ikke tillatt med privat elektrisk utstyr tilkoblet boder, kjeller samt fellesareal. I tillegg medfører dette bruk av fellesstrøm som faktureres alle beboere. Dersom dere har hvitevarer, batteriladere og lignende ber vi dere fjerne dette. Styret vil i midten av oktober foreta en befaring av fellesareal for å forsikre oss om at dette blir overholdt. Vi håper dette er forståelig. 

Les mer

Varsel om stenging av Søren Jaabæks gate lørdag 1. september ifm KK-mila

Lørdag 1. september arrangerer Bislett Alliansen i samarbeid med Aller Media KK-mila, et mosjonsløp for kvinner. 5km vil starte på Bislett stadion kl. 14:30 og vil være ferdig ca kl. 15:30. 10km vil starte på Bislett stadion kl. 16:00 og vil være ferdig ca kl. 17:45. Det vil ikke være mulig å krysse løpstraséen i dette tidspunktet. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Praktisk informasjon om løpet og løypekart finnes…

Les mer

Permanent endring av ladevakter

Fra og med 7. august endres ladevaktene. Det vil være én ladevakt i måneden fremover, da det er svært lav pågang. Ladevakt finner sted første tirsdag i måneden mellom kl. 19-20. Styret ser an hvem som ønsker å fylle på kortet, så tilpasser vi om ladevakten skjer i Griffenfeldtsgate eller Søren Jaabæks gate. Dersom du ønsker å fylle på kortet ditt må du kontakte styret på kontaktskjemaet og velge “Vaskeriet”, evt…

Les mer

Gamle sykler fjernet

Nå har Re:sykkel vært og hentet alle gamle sykler i borettslaget, så heretter skal det være mer plass i sykkelbodene og -stativene. Totalt ble 19 sykler fjernet. I den sammenheng, så er det viktig å minne beboere om å fjerne gamle sykler selv fremover, slik at det alle beboere får plass til sine sykler.

Les mer

Færre ladevakter i sommer

I sommer vil det bli færre ladevakter. Det vil kun være ladevakt tirsdag den 3. juli i Griffenfeldtsgate. Fra 7. august vil det være som vanlig igjen.

Les mer