Denne siden vil ikke lengre bli oppdatert.

Benytt borettslagets Vibbo-side, www.vibbo.no/iladalen-vi, for oppdaterte regler og info.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål her kan du kontakte Styret via borettslagets Vibbo.

Husordensregler og våtromsinstruks

Borettslagets vedtekter og husordensregler kan lastes ned i PDF (klikk på lenkene under):

Brannsikringsutstyr

brannslukkningsapparat

I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Det er installert røykvarsler og brannslokningsapparat i loftsetasjen i alle oppganger og brannslanger i kjeller ved vaskerom. I 2020 ble det installert nytt felles brannvarslingsanlegg fra SFTY med røykvarslere i fellesarealer og én i hver leilighet. Se ev www.sfty.no/video. I 2008 ble det installert brannslanger i alle leiligheter. Det er andelseiers ansvar at denne eller annet slokkeutstyr er tilstede og fungerer etter forutsetningen.

Dyrehold

Hund og skilpaddeFor å holde dyr ber vi om at du sender en søknad til styret.

Dugnad

Dugnad

Vi prøver å få til en ordentlig dugnad en gang i året. Jo flere vi er, desto raskere blir vi ferdige, og dessuten er det mye hyggeligere å være 50 mennesker enn 8. Så du oppfordres til å være med å rydde opp i borettslaget vårt neste gang det er dugnad! Rundskriv henges opp ved inngangene når tidspunkt for dugnad er fastsatt – vi prøver som regel å få det unnagjort før 17. mai.

Elektrisk anlegg

artikkel-elektriskBoligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er eier og/eller bruker av den enkelte leilighet ansvarlig for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende orden og forskrift.

Nøkler

NøkkelNøkkelen til hovedinngangen er en systemnøkkel, dvs den kan ikke kopieres av andre enn styret i borettslaget. Kontakt styret via Vibbo dersom du trenger en ny nøkkel. Vi vil rekvirere en nøkkel fra Access Låsspesialisten AS og denne kan hentes i butikk eller sendes i postoppkrav til deg. Styret har ikke nøkler til boenhetene eller postkassene, så disse må beboer selv få slipt opp kopier av.

Skilt til postkasser og navn på ringeklokke

postkasseBorettslaget lager selv skilt til postkasser.

Skjema for bestilling finner du på Vibbo: https://vibbo.no/iladalen-vi/tema/postkasseskilt-og-navn-pa-ringeklokke

Utleie av leilighet (Bruksoverlating / Framleie)

artikkel-utleieHvis du ønsker å leie ut leiligheten din, må du sende en skriftlig søknad.  Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre ut over det som følger av borettslagsloven §§ 5-4 til 5-6.
Styret har en måneds frist på å besvare søknader fra andelseierne om bruksoverlating. Dersom søknaden ikke blir besvart innen fristen, er den å anse som godkjent.

Du finner info om fremgangsmetode på Vibbo: https://vibbo.no/iladalen-vi/tema/utleie-bruksoverlating

Utdrag fra vedtektene:
Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI: 4-2 Overlating av bruk:
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
  • – andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
  • – andelseieren er en juridisk person,
  • – andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
  • – et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
  • – det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven. Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.
(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

Vaskeri

VaskeriVaskeriene befinner seg i kjelleren i hvert bygg. For å benytte vaskemaskinene og tørketrommelen i fellesvaskeriene betaler du på kortautomaten med enten Visa eller Mastercard.

Åpningstider

  • Man-fre 7.30 – 22.00
  • Lør 9.00 – 19.00
  • Søn 13.00 – 19.00

OBS: Ved betaling utenfor disse tidspunktene vil ikke maskinene starte.

Grill på balkong

BBQ by unsplash.com/@zaccain

Det er tillat med elektrisk- og gassgriller på balkongen, så lenge dette ikke er til sjenanse for andre beboere.

Avtrekksvifter på kjøkken og bad

I henhold til borettslagets vedtekter, så er det ikke tillatt å koble til avtrekksvifter til luftekanalene på verken bad eller kjøkken.

Parkering

Parkering i Søren Jaabæks gateBorettslaget har dessverre ingen parkeringsplasser og dette må dermed gjøres på gaten. Man må ha beboerparkering for å parkere i gaten. Dette bestilles hos Oslo kommune. Evt må man betale på parkometer eller f.eks EasyPark (kode 2300).