Styret møtes jevnlig og jobber med saker som blir vedtatt ved generalforsamlingen, fatter beslutninger om forhold i borettslaget, og svarer på spørsmål fra beboere. Styresammensetningen endres hvert år etter generalforsamlingen.

Styret for 2020/2021

  • Thrine Karlsen (Styreleder)
  • Joakim Eikeland
  • Lene Hesselberg

Varamedlemmer

  • Siv Gundrosen Aalbergsjø
  • Martine Wilhelmina Breivik

Kontakt styret

Er det noe du lurer på ang borettslaget eller ønsker å bestille f.eks. postkasseskilt, så kan du gjøre det her. Du kan også sende en e-post til styret@ivi.no. Regn med svar i løpet av en uke.

Fornavn og etternavn
1-117