Hjemmepåske og lyst til å bidra litt?

Hvis du skal ha hjemmepåske og klør litt i fingrene etter noe å gjøre trenger borettslagets fellesområder en liten shining. Styret har satt raker og koster i vaskeriene i begge bygg som dere kan benytte. Ting som gjerne kan gjøres er å rake, plukke søppel, plante og luke i bed (utlegg vil vi selvfølgelig refundere). Styret ønsker dere alle en riktig god påske!

Les mer

Hensetting av søppel

Styret ser det igjen nødvendig å minne om at annet søppel enn det som hører hjemme i papirkonteineren eller søppelkassene IKKE skal hensettes i borettslagets fellesarealer. Det er igjen flere tilfeller av frasatt søppel ved papirkonteineren i Griffenfeldts gate. Dette er ikke greit, og påfører borettslaget mye jobb og ikke minst kostnader for å få det fjernet. i tillegg er det svært utrivelig for øvrige beboere. Avfallet ditt må kjøres…

Les mer

Oppgradering til fiber/ nytt internett starter nå

OBOS OpenNet starter denne uken oppgradering av internettet vårt til fiber. Arbeidet startet allerede i dag, og vil vare ca halvannen måneds tid fremover da de går fra oppgang til oppgang i begge bygg. Det blir noe støy til tider, men vi håper det er overkommelig og ikke av så lang varighet i hver oppgang. Arbeidet utføres av Nimbus. Fibernettet blir oppgradert 1000/1000 Mbits/s og vil være inkludert i felleskostnadene.

Les mer

Utskifting av branndører

Tirsdag 16. februar kl 08 starter utskifting av branndører i kjeller i Søren Jaabæks gate og Griffenfeldts gate. De gamle metalldørene er ikke godkjent ihht dagens brannforskrifter. Pga ukurante mål kan det være lengre leveringstid for noen av dørene, de vil da bli skiftet på et litt senere tidspunkt.

Les mer

Informasjon

Kjære beboere Det er en del saker og prosjekter på gang samtidig nå, og vi har dessverre ikke fått informert dere ordentlig om det som skjer. Her er en liten oppsummering. I regi av Obos OpenNet blir internett og TV oppgradert i disse dager. Det kommer nye dekodere til alle beboere i posten, og dere skal få beskjed direkte fra OpenNet om installasjon i leilighet. Se brev og informasjon som…

Les mer

Ulovlig opphold i fellesarealer!

Styret har fått flere meldinger om at beboere og uvedkommende oppholder seg i fellesområdene rundt vaskeriet i Griffenfeldts gate. Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke fellesarealene til annet enn det de er ment for. Styrtet vil ta grep dersom slik bruk blir oppdaget igjen. God søndag videre!

Les mer

Årlig justering av felleskostnader

Det blir en økning i månedlige felleskostnader på 2,5% fra januar 2021, noe som tilsvarer ca 50-75 kroner avhengig av leilighet. Dette er en justering for å ta høyde for konsumprisindeksøkning og økte kommunale avgifter slik det ble vedtatt på Generalforsamling i 2018.

Les mer

Påminnelse om husordensreglene!

Styret ser det nødvendig å minne om husordensreglene etter flere klager fra beboere. Det er kun tillatt å pusse opp i gitte tidsrom og naboer skal varsles om støyende oppussing før dette settes i gang. Det er viktig at vi alle husker på å ta litt ekstra hensyn til hverandre nå i disse tider hvor alle tilbringer litt mer tid hjemme. Husordensreglene finnes her; https://www.ivi.no/wp-content/uploads/20150720-Husordensregler-5289-Iladalen-VI-BL.pdf

Les mer

Fellesarealer brukt til oppbevaring eller hensetting av søppel

Kjære beboere Styret har vært på befaring i kjeller og på loft i Griffenfeldts gate og Søren Jaabæks gate, og har funnet en del private gjenstander og søppel rundt omkring i fellesarealer, se eksempler på bilder. Det gjelder sykkelparkeringsrom i kjeller, under kjellertrapp, andre smårom samt åpne plasser på loftet utenom bodene. Dette er som de fleste vet ikke tillatt etter husordensreglene, både pga brannsikkerhet og fordi det skaper dårlig…

Les mer

Hensetting av søppel

Kjære beboereSom flere sikkert har sett ligger det en del søppel utenfor kjellerinngangen til Griffenfeldts gate som vi ikke vet hvem tilhører. Dersom du ikke får plass til ditt avfall i søppelcontainerne er det ikke greit å sette fra seg avfallet slik som på bildet under. Får du ikke plass til avfallet i borettslagets containere – ja da skal det heller ikke kastes her. Avfallet må da kjøres til en gjenbruksstasjon. Nærmeste gjenbruksstasjon…

Les mer