Generalforsamlig i juni

Den 3. juni blir det generalforsamling kl 18. Som vanlig er den i Ila menighet. Forslag som andeleiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende seneste 15. april (ref. tidligere skriv sendt til alle beboere). Kontakt da styret.