Nytt skjema for internkontroll brannvern 2014

Dessverre så var det en teknisk feil på forrige skjemaet, slik at svar ikke ble registrert i nettløsnigen. Alle beboere må derfor fylle ut dette på nytt, bortsett fra de som har fylt ut skjemaet på papir. (Av og til er det ikke like lett med det digitale dessverre. 🙂 ) Styret beklager dette! Fyll ut det nye brannskjemaet nå

Les mer

Skjema for internkontroll brannvern 2014

For å ha oversikt over beboernes brannvernsutstyr og –kjennskap, bes alle beboere fylle ut dette skjemaet innen den 21. mai 2012. Fyll ut skjemaet nå Skjemaet har også blitt sendt ut per post og ønsker du å fylle ut arket, kan du legge det i styrets postkasser (ved vaskerommene), eller evt. scanne utfylt skjema og sende det til styret@ivi.no

Les mer

Skjema for internkontroll brannvern

For å ha oversikt over beboernes brannvernsutstyr og –kjennskap, bes alle beboere fylle ut dette skjemaet innen den 21. mai 2012. Fyll ut skjemaet nå Skjemaet har også blitt sendt ut per post og ønsker du å fylle ut arket, kan du legge det i styrets postkasser (ved vaskerommene), eller evt. scanne utfylt skjema og sende det til styret@ivi.no

Les mer

Brannsikkerhet

Styret har inngått avtale med Boligbrann vedrørende montering av brannslanger og røykvarslere i alle leiligheter. Arbeidet vil starte i begynnelsen av april 2008 og vil være ferdig i slutten av måneden. Alle beboere må sørge for tilgang til leiligheten.

Les mer