Skjema for internkontroll brannvern

Print Friendly, PDF & Email

flammerFor å ha oversikt over beboernes brannvernsutstyr og –kjennskap, bes alle beboere fylle ut dette skjemaet innen den 21. mai 2012.

Fyll ut skjemaet nå

Skjemaet har også blitt sendt ut per post og ønsker du å fylle ut arket, kan du legge det i styrets postkasser (ved vaskerommene), eller evt. scanne utfylt skjema og sende det til styret@ivi.no

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!

Comments are closed