Dugnad utsettes

Grunnet kommende bergvarmeprosjekt vil dugnad finne sted når vi har fått mer informasjon rundt utførelsen av prosjektet. Styret vil også sende ut spesifikk informasjon om bergvarmeprosjektet når vi mottar mer informasjon.

Les mer

Vaskekort

I morgen tirsdag 7. mai blir de nye automatene installert. Hvis noen har mye penger igjen på de gamle vaskekortene (over 200 kroner), så kan de få dette refundert. Ta et bilde av saldoen og send på epost til Styret.

Les mer

Varmtvann Griffenfeldts gate

Måleren til oljefyren har dessverre blitt ødelagt, som har medført at måleren viser feil innhold av olje. På grunn av dette er det nå ikke varmtvann i Griffenfeldts gate grunnet manglende olje. Vaktmesteren har kontaktet oljeleverandør, men dessverre vil vi ikke få påfyll før i morgen tidlig. Beklager ulempene dette medfører.

Les mer

Nye vaskeautomater

Tirsdag 7. mai blir det installert nye vaskeautomater på vaskeriet i Søren Jaabæks gate og Griffenfeldts gate. De nye automatene vil akseptere Visa eller Mastercard, og vi går derfor bort fra løsningen med egne vaskekort som må lades opp. Bakgrunnen er at det nå er tomt for disse vaskekortene, og det kan ikke bestilles nye fra leverandør. Det blir en siste lading i morgen fra kl 19 i Griffenfeldts gate…

Les mer

Parkering forbudt skilter utenfor Søren Jaabæks gate

I forbindelse med etablering av 8 nye ladestasjoner for el-bil utenfor Søren Jaabæks gate 8 er det satt opp et parkering forbudt skilt. Ifølge Bymiljøetaten skal det graves grøfter og legges ned trekkerør før oppsetting av ladestasjonene, før det blir igjenfylt og asfaltert. Arbeidet er estimert ferdig 3. mai 2019 “med mulighet for forlengelse”. Det står litt om bakgrunnen herhttps://www.nettavisen.no/livsstil/na-vil-det-koste-penger-a-lade-elbil-i-oslo—her-er-prisene/3423578733.html https://oslo.gravearbeider.no/plan/view/15522

Les mer

Idédugnad 5. mars om den nedlagte barneparken i Iladale

Kjære venner av Iladalen! Vi er så smått i gang med istandsetting av den tidligere barneparken i Iladalen. Selv om både bygget og arealet rundt er lite, mener vi det er store muligheter for et lokalt treffsted for sosiale og miljømessige aktiviteter her. For at området skal bli best mulig tilpasset behov og ønsker fra dere som bor i Iladalen, inviterer vi nå til innspill. Som et ledd i medvirkningen, arrangerer…

Les mer

Luft din radiator!

Radiatorene blir skrudd på 03. oktober i Griffenfeldtsgate. I sammenheng med dette er det VIKTIG å lufte radiatoren(e) for å unngå støy og susing når fyringen er på. Rørene går gjennom soverom, og det kan bli veldig plagsomt om alle ikke lufter sine radiatorer. Det tar kun et par minutter per radiator. Styret oppfordrer alle til å gjøre dette samme dag som som fyren blir slått på. Dette er noe…

Les mer

Tilkoblet elektrisk utstyr i boder og fellesareal

Etter presisering fra brannvesenet om brannfare er det ikke tillatt med privat elektrisk utstyr tilkoblet boder, kjeller samt fellesareal. I tillegg medfører dette bruk av fellesstrøm som faktureres alle beboere. Dersom dere har hvitevarer, batteriladere og lignende ber vi dere fjerne dette. Styret vil i midten av oktober foreta en befaring av fellesareal for å forsikre oss om at dette blir overholdt. Vi håper dette er forståelig. 

Les mer