Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 10% fra 01.01.22

Det er kun kategori felleskostnader som får denne økningen.

Bakgrunnen for endringen er

  • Konsumprisindeksen (generell økning av alle kostnader, strøm, forsikring, renter og andre tjenester)
  • Framtidig (i løpet av våren 2022) økte kostnader i forbindelse med opptak av lån til renovering av tak

For øvrig orienterer styret om at det er skjedd en renteøkning på borettslagets lån.

Med vennlig hilsen

Styret i Iladalen VI B/L

Kategorier: Nyheter