Alle bebeoere har fått et varsel om brannsikringtiltak i sine postkasser. Firmaet Gowens vil besøke hver boenhet i løpet av de neste to ukene for å gjennomføre ettersyn av brannsikringsutstyr. Hver leilighet har fått tildelt et tidspunkt. Passer ikke tidspunktet må dere ta kontakt med Gowens straks for å få byttet tidspunkt.

Kategorier: Nyheter