http://www.flickr.com/photos/askpang/1913901678/På generalforsamlingen i 2008 ble det vedtatt en våtromsinstruks for borettslaget som skal følges ved rehabilitering av bad. Det ble også vedtatt at det skal gis et tilskudd på inntil kroner 30.000 til oppussing av baderom forutsatt at instruksen følges.

Last ned våtromsinstruksen, følgebrev og søknadspapirer (ZIP).

Kategorier: Nyheter