Energimerking av din bolig

Print Friendly, PDF & Email

energimerking-logoFra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skjer på energimerking.no ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse.

Comments are closed