Det er flere beboere som lurer på hva som skjer med oppussing av badene og fornying av borettslagets rør. Etter forrige beboermøte dukket det opp en del uklarheter som nå begynner å bli avklart. Men, saken er en ganske omfattende investering og vi har derfor dessverre ikke fått ferdigbehandlet den. Styret har fortsatt noen spørsmål angående rapporten med den økonomiske analysen for utbedring av rør- og våtrom.

Vi skal ha et nytt møte med OBOS før vi innkaller til et nytt beboermøte. Så fort vi har fått alle svarene vi behøver, vil det innkalles til nytt beboermøte.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!