Det er bestilt to containere som vil bli plassert ut i Griffenfeldts gate og i Søren Jaabæks gate om ettermiddagen tirsdag den 1.november. Disse tømmes ved behov onsdag 2. og to nye containere plasseres ut fram til torsdag 3. november.

Har du noe som skal kastes i leilighet, kjellerbod og/eller loftsbod har du nå en gylden mulighet til å utføre årets ryddesjau.

Årets dugnad ble avlyst grunnet balkongarbeid i Griffenfeldts gate.
Planen er å arrangere en dugnad tidlig i 2012 før bladene spirer, slik at vi enkelt kan ta et krafttak blant busker og kratt i skråningen mellom Griffenfeldts gate og Søren Jaabæks gate.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!