Mange beboere lurer, naturlig nok, på hva som skjer med OpenNet Norge, SnapTV og Bahnhof. Spesielt har tv-kvaliteten ikke vært det vi burde forvente i det siste, eks. stadig hakking i bildet. Styret er fortsatt i dialog med OpenNet, men det er dessverre slik at vi ikke uten videre kan bytte leverandør, da vi har en kontrakt å forholde oss til. Evt. bytte av leverandør vil koste penger, noe vi prøver etter beste evne å unngå for borettslaget og beboernes beste.

OpenNet har sendt ut skriv, uten styrets viten, om muligheteter for å bytte fra SnapTV til Viasat. Da vi fortsatt ikke har kommet til enighet med OpenNet, oppfordrer vi alle beboere til å IKKE å inngå noen kontrakt med Viasat via OpenNet Norge enn så lenge.

Styret beklager at dette trekker ut i tid, men vi jobber med saken. Som dere, så håper vi på en snarlig avklaring og forbedring. I mellomtidenn oppfordrer vi fortsatt alle beboere om å klage til OpenNet (service@opennet.no) med styret@ivi.no på kopi og om å legge ut videoer som dokumenterer den dårlig tv-bildekvaliten.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!