Styret har den siste tiden hatt en dialog med OpenNet vedrørende levering av TV-signal til borettslaget. Som de fleste sikkert kjenner til har leveringen fra dagens tjenesteleverandør, SnapTV, ikke vært i tråd med det vi bør kunne forvente. Borettslaget har en kontrakt å forholde seg til og kan derfor ikke uten videre bytte til en annen totalleverandør, som eksempelvis Get eller Canal Digital, som enkelte beboere har foreslått. Styret har derfor blitt enige med OpenNet om en løsning for den resterende kontraktstiden (til februar 2014) som innebærer at TV-signalet nå skal leveres fra Viasat.

Avtalen gjelder Viasats Folkepakke med følgende kanalsammensetning:

Viasat folkepakke

I tillegg får alle med internett-tilgang Viaplay på alle plattformer.

Leveringen fra Viasat koster kr 179,- inkl.mva. pr. leilighet pr. måned. Dette medfører en besparelse på kr 40,- pr. leilighet pr. måned.

Et bytte til Viasat innebærer at dekoderne som per i dag brukes til Snap-TV må byttes inn i nye dekodere fra Viasat. For dette betaler hver andelseier et depositum på kr 500,-. Beløpet tilbakebetales i sin helhet ved innlevering av dekoderen etter avtalens utløp. Beløpet vil legges til på en senere giro for husleie/fellesgjeld til borettslaget.

Innlevering av gammel dekoder og utlevering av ny dekoder og programkort vil i første omgang skje på styrerommet/vaskerommet i Søren Jaabæks gate følgende dager:

  • mandag 28. januar kl. 18.00 – 20.00
  • onsdag 30. januar kl. 18.00 – 20.00

Representanter fra OpenNet/Viasat vil være til stede og være behjelpelig med tilkobling dersom dette er nødvendig.

Ved innlevering av gammel dekoder skal følgende medbringes:

  • dekoder
  • strømkabel
  • fjernkontroll
  • Scartkabel som formidler signal fra dekoder til TV, eventuelt HDMI-kabel (dersom denne ikke er kjøpt for egne penger).

Styret beklager at denne prosessen har tatt noe tid og håper at beboerne har forståelse for dette. Vi informerer i denne forbindelse om at vi også har blitt enig med OpenNet om en kompensasjon fra SnapTV for den mangelfulle leveringen.

Dersom du ikke har mulighet til å levere inn dekoderen på en av de ovennevnte datoene, eller har andre spørsmål knyttet til denne prosessen, ber vi om at du tar kontakt med styret på e-post: styret@ivi.no eller med styremedlem Simen Kleveland på telefon 924 00 267 så snart som mulig, slik at vi kan avtale en løsning som passer. Vi oppfordrer likevel alle til å gjøre sitt for å hente dekoder på en av dagene.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!