På generalforsamlingen i juni skal det velges fire nye medlemmer til borettslagets styre.

Følgende er på valg i 2013:

  • Valg av 1 styremedlem for 2 år
  • Valg av 1 styremedlem for 1 år
  • Valg av 2 varamedlemmer for 2 år
  • Valg av valgkomité

Styrets arbeid er både spennende, interessant, og du får være med på å påvirke bomiljøet ditt! Vi trenger personer som er engasjerte og positive til å sitte i borettslagets styre. Styret mottar også et honorar som fordeles mellom styremedlemmene.

Dersom du har lyst til å ha et styreverv eller har forslag til personer som du mener ville være gode kandidater, ta kontakt med styret. Hvis hvis du har spørsmål eller det er noe du lurer på i sammenheng med valget eller generalforsamlingen kan du selvfølgelig også kontakte styret.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!