Når noen flytter ut vil tv-grunnabonnementet løpe videre i fellesavtalen til borettslaget. Det er imidlertid viktig at tv-kortet utstedes på ny bruker og at eventuelle individuelle abonnement avsluttes.

Kortet er nemlig personlig og flytting/brukerskifte skal alltid varsles Viasat og OpenNet. E-post med informasjon om ny og tidligere bruker sendes service@opennet.no og kundeservice@viasat.no. Fint om informasjonen inneholder navn, adr, leilighetsnummer, flyttedato og eventuelt abonnementsnr. hos Viasat. Om man har navn på ny beboer er vi takknemlige om dette også opplyses. Etter avtale, så vil ny bruker  enten få nytt kort tilsendt, eller får overta tidligere beboeres kort.

Hver tv-dekoder har et depositum på 500,- Utflyttet beboer kan for enkelhet skyld ordne depositum for dekoder á kr. 500,- med ny beboer og dekoder med tilbehør kan bli stående i leiligheten. Om dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte OpenNet og levere inn dekoder i OpenNets lokaler i Rolf Wickstrømsvei 15b. Vedkommende som flytter ut vil da få refundert beløpet av OpenNet, og ny beboer vil få utlevert dekoder mot depositum i OpenNets lokaler.

Vennligst merk at dekoder skal leveres inn i skadefri stand medfølgende fjernkontroll, strømforsyning, HDMI-kabel, USB minnepinne, nettverkskabel og brukerveiledning.

Trenger du assistanse, eller har spørsmål, kontakte OpenNet.

Kategorier: Nyheter

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!