Etter pålegg fra brannvesenet er vi nødt til å stenge søppelsjaktene. Stengingen vil skje til våren.

Dette vil i tillegg spare borettslaget for kostnader relatert til utsetting av søppeldunker som gjøres av vaktmesteren.

Styret har satt i gang en prosess med sikte på å få laget søppelskur utendørs. Vi er i kontakt med renholdsetaten om dette, og har innhentet anbud fra firmaer som leverer slike søppelløsninger. Skurene vil bli satt opp utenfor byggene.

Det er forøvrig strengt forbudt å sette søppel i oppganger, kjelleren, søppelrommet eller foran leilighetene. Dette på grunn av brannsikkerhet og eventuelle sjenanse for naboer . V aktmester vil følge dette opp, og merkostnader vil tilfalle beboer.

Kategorier: Nyheter

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!