Som tidligere annonsert, så vil søppelsjaktene stenges for å spare borettslaget for kostnader relatert til utsetting av søppeldunker som gjøres av vaktmesteren. Stengingen vil skje i uke 37. Etter denne datoen skal all søppel kastes i de røde skurene som står foran bygget i Søren Jaabæks gate og bak bygget i Griffenfeldtsgate. Man benytter adgangsnøkkelen for å låse opp lukene til skurene.

Det er forøvrig strengt forbudt å sette søppel i oppganger, kjelleren, søppelrommene eller foran leilighetene. Vaktmesteren vil følge dette opp, og merkostnader vil tilfalle beboer.

Kategorier: Nyheter

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!