Det nærmer seg oppussing og maling av oppgangene i Søren Jaabæks gate 8 og Griffenfeldts gate 17. Arbeidet vil pågå fra uke 9 til ca. uke 22. Forventet arbeidstid per oppgang er 8-10 dager.

Arbeidet vil bli utført i to omganger per oppgang: Først vegger og himling, så trapp og gelender. Under arbeidsperioden bes beboere å være ekstra forsiktig og oppmerksom mens man ferdes i trappen, da kun halve trappen vil være mulig å bevege seg på. Man må også være forsiktig med veggene og gelender.

Skader og merker som følge av uforsiktighet vil påføre borettslaget ekstra kostander, siden dette vil kreve ekstra tid til utbedring.

Vi anbefaler at ingen planlegger mottak av større vareleveranser i perioden oppgangen er under arbeid, heller ikke utflytting av større ting som kan skade pågående arbeid.

Styret beklager ulempene dette medfører under arbeidsperioden.

Ca. tidspunkt per oppgang: (Merk at tidene er veiledende, og at det kan bli forandringer.)

Griffenfeldts gate 17:

 • Oppgang F: 5 – 12. mars
 • Oppgang E: 9 – 19. mars
 • Oppgang D: 16 – 24. mars
 • Oppgang C: 21 – 28. mars
 • Oppgang B: 3 – 11. april
 • Oppgang A: 9 – 18. april

Søren Jaabæks gate 8:

 • Oppgang G: 16 – 25. april
 • Oppgang F: 23. april – 3. mai
 • Oppgang E: 30. april – 7. mai
 • Oppgang D: 7- 15. mai
 • Oppgang C: 11 – 24. mai
 • Oppgang B: 22 – 29. mai
 • Oppgang A: 29. mai – 7. juni
Kategorier: Nyheter

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!