Årets dugnad blir 6. juni kl 18-21. Oppmøte for Søren Jaabæks gate er foran Søren Jaabæks gate 8 ved papircontaineren. For Griffenfeldtsgate er bak Griffenfeldtsgate ved papircontaineren.

Oppgaver for dugnaden (foran byggene og bak GF):

  • Søppelplukking
  • Buskklipping
  • Luking av bed
  • Raking av plener
  • Tømme kjeller for søppel og gjensatte ting i fellesarealer
  • Montere benker

Når det er gjort:

  • Søppelpluking i skråningen
  • Rydding og feiing av kjellere (Trenger 2 til hvert bygg som feier kjellergang og noen som kaster søppel derfra.)
  • Fjerne søppel fra fellesarealer på loftene
  • Vasking av vaskerom

Det blir satt ut containere dagen før som tømmes om morgenen. Kast dine egne ting før dugnadsdagen, så blir vi kvitt mye før dugnaden. Husk at farlig avfall må leveres på Fredensborg miljøstasjon!

Styret har et ønske om at så mange som mulig kommer, så derfor vil ditt oppmøte registreres med leilighetsnummer.

Vi avslutter dugnaden med varme pølser og noe å drikke ca kl 20:30. Vi ses!


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!