Kjære venner av Iladalen!

Vi er så smått i gang med istandsetting av den tidligere barneparken i Iladalen. Selv om både bygget og arealet rundt er lite, mener vi det er store muligheter for et lokalt treffsted for sosiale og miljømessige aktiviteter her. For at området skal bli best mulig tilpasset behov og ønsker fra dere som bor i Iladalen, inviterer vi nå til innspill. Som et ledd i medvirkningen, arrangerer vi et åpent idémøte i Ila kirke tirsdag 5. mars.  Der håper vi å se flest mulig av dere som har ideer og tanker om hva vi kan gjøre med den nedslitte barneparken.

Selv om mulighetene er mange, har bydelen lagt vekt på at det skal være en miljøprofil her, og vi er i gang med å søke midler til istandsetting under arbeidstittelen «Iladalen parkøkologisk senter». Altså et sted der naturens kretsløp blir visualisert gjennom installasjoner og aktiviteter. Videre ønsker vi at stedet kan bli en møteplass på tvers av generasjonene. Vi etablerer høybed av granitt for dyrking i regi av eldre og funksjonshemmede, og det blir også en familieparsell klar til våren. Videre installerer vi et sjakkbord med stoler, samt et par trimapparater tilpasset eldre brukere. Vi planlegger å erstatte gjerdet med beplantning med bærbusker og frukttrær.

Men resten må bli til mens vi går – sammen med brukerne av parken!

Kategorier: Nyheter