Kjære beboere

Styret har vært på befaring i kjeller og på loft i Griffenfeldts gate og Søren Jaabæks gate, og har funnet en del private gjenstander og søppel rundt omkring i fellesarealer, se eksempler på bilder. Det gjelder sykkelparkeringsrom i kjeller, under kjellertrapp, andre smårom samt åpne plasser på loftet utenom bodene.

Dette er som de fleste vet ikke tillatt etter husordensreglene, både pga brannsikkerhet og fordi det skaper dårlig trivsel. Det er satt på lapp med beskjed om at dette må fjernes/flyttes innen 28. november, ellers blir det kastet.

Dersom dere i en kort periode har behov for å la ting stå utenfor deres egne boder, må det først avklares med Styret. Gi heller beskjed, så kan vi prøve å finne en midlertidig løsning.

Kategorier: Nyheter