Det blir en økning i månedlige felleskostnader på 2,5% fra januar 2021, noe som tilsvarer ca 50-75 kroner avhengig av leilighet. Dette er en justering for å ta høyde for konsumprisindeksøkning og økte kommunale avgifter slik det ble vedtatt på Generalforsamling i 2018.

Categories: Nyheter