Styret får mange henvendelser fra beboerne vedrørende takprosjektet. Styret har engasjert OBOS prosjekt som er i gang med å innhente tilbud fra ulike tilbydere. Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om fredriften. Hva gjelder utskifting av vinduer og balkongdører så har bygget siden forrige søknadsrunde fått en ny vernestatus som gjør at tiltaket må godkjennes av byantikvaren. Dette har medført en forsinkelse i prosessen.

Kategorier: Nyheter