Parkering forbudt skilter utenfor Søren Jaabæks gate

I forbindelse med etablering av 8 nye ladestasjoner for el-bil utenfor Søren Jaabæks gate 8 er det satt opp et parkering forbudt skilt. Ifølge Bymiljøetaten skal det graves grøfter og legges ned trekkerør før oppsetting av ladestasjonene, før det blir igjenfylt og asfaltert. Arbeidet er estimert ferdig 3. mai 2019 “med mulighet for forlengelse”. Det står litt om bakgrunnen herhttps://www.nettavisen.no/livsstil/na-vil-det-koste-penger-a-lade-elbil-i-oslo—her-er-prisene/3423578733.html https://oslo.gravearbeider.no/plan/view/15522

Les mer