Borettslaget har nå fått godkjenning fra Byantikvaren til å gå videre i arbeidet med utbygging av balkonger (se tegninger). Byantikvaren har godkjent at det etableres nye balkonger i 2 etg., og en utvidelse av balkongene til 1,20m dybde. Våren 2010 vil derfor styret sette i gang arbeidet med det praktiske rundt en slik utbygging. OBOS prosjekt er ansvarlig for å koordinere de tekniske sidene ved utbyggingen, og på vegne av borettslaget stå for blant annet anbudsinnhenting og søknadsprosessen i Oslo kommunes plan og bygningsetat. Enerhaugen arkitektkontor har stått for tegninger til Byantikvaren, og vil stå for søknaden til Plan- og Bygningsetaten.

En kort skisse av arbeidet fremover:

  • Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (sendt 05.01.10).
  • Forarbeider for søknad, samt forarbeider til anbudsrunden i samarbeid med arkitekt og OBOS prosjekt. (Sendt 20.03.10)
  • Søknad til Oslo kommunes plan- og bygningsetat. (Rammesøknad godkjent – ingangsettingssøknad sendes i samarbeid med entreprenør)
  • Anbudsrunde. (Gjennomført – to innkomne tilbud)
  • Gjennomarbeiding av innkomne tilbud, og valg av entreprenør. (RK-teknikk AS er valgt som entreprenør)
  • Forberedelser til bygging.
  • Bygging. (Foreløpig forventet byggestart i august 2010)

Det vil i tiden fremover bli sendt ut brev til beboere om arbeidet med balkongene.

Tegninger: Eksisterende fasade | Fasade med utvidede balkonger | Detaljtegninger

Webjournalisten skrev om saken: «Etter to års kamp mot byantikvaren ble utbyggingen av balkonger godkjent, til beboernes store glede»