Trenger du en balkongkasse i GF?

Borettslaget har fortsatt 13 balkongkasser til beboere i Griffenfeldtsgate. Så har du ikke hentet en ennå, så kan du gjøre det ved neste ladevakt i Søren Jaabæks gate.

Les mer

Lavere lånerente

Styret har forhandlet frem en vesentlig lavere lånerente. Tidligere lå renten på 3,4% til 3,55% på våre lån. Ny rente er på 2,65%. Beboere som har IN-lån vil få denne renten ved neste forfall. Husleien vil altså ikke reduseres, da differansen på kostnaden av lånet som er på borettslaget vil brukes til å spare penger til fremtidig drift og vedlikehold.

Les mer

Nedbetaling av balkonglånet med IN-ordningen

Styret har fått en del henvendelser angående IN-ordningen for balkongene. Med en IN-ordning er det mulig med individuell nedbetaling av borettslagets balkonglån. Alle som har fått ny balkong vil få et skriv fra OBOS når ordningen er klar. Dette skrivet vil informere om ordningen og hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å innfri sin andel. Går alt som planlagt vil den individuell nedbetaling være mulig i løpet av mars,…

Les mer

Balkongene ferdigstilt til 20% lavere enn kostnadsrammen

Som alle i borettslaget vet, så er balkongene i Griffenfeldtsgate nå ferdigstilte. Styret har fått svært få reklamasjoner på balkongene og tilbakemeldingene har stort sett vært positive på de ferdige balkongene. Dessverre ble balkongprosjektet noe forsinket på grunn av en hard vinter og mye kulde i 2011. Styret kunne ha bedt entreprenøren bygge et stillas og kle inn hele fasaden for så å fyre. Fremdriften kunne da ha holdt, men…

Les mer

Ladevakt flyttes fra Griffenfeldtsgate til Søren Jaabæks gate

Da den vanlige mobile vaskekortladeren dessverre er ødelagt, må kommende ladevakt, dvs. 6. sept, flyttes fra Griffenfeldtsgate til Søren Jaabæks gate. Her kan vi nemlig lade via den veggmonterte laderen. Den veggmonterte laderen er dessverre ikke like lett å bruke som den gamle, og for å gjøre ladingen så rask som mulig for alle, er det best om vaskekortene lades opp for 200 kr. I tillegg kan balkongkassene til beboerene…

Les mer

Utbyggingen av balkonger godkjent

Borettslaget har nå fått godkjenning fra Byantikvaren til å gå videre i arbeidet med utbygging av balkonger (se tegninger). Byantikvaren har godkjent at det etableres nye balkonger i 2 etg., og en utvidelse av balkongene til 1,20m dybde. Våren 2010 vil derfor styret sette i gang arbeidet med det praktiske rundt en slik utbygging. OBOS prosjekt er ansvarlig for å koordinere de tekniske sidene ved utbyggingen, og på vegne av…

Les mer

Generalforsamling og beboermøte 2010

Dato: 4. juni 2009 Tid: 18:30 Sted: Iladalen kirke (Søren Jaabæks gate 5) Vi avholder først ordinær generalforsamling, og etter det tar vi en 15 minutters pause før vi avholder beboermøte. På beboermøtet vil følgende bli tatt opp: Kabel-TV fra Consoll Balkongutbygging i Griffenfeldtsgate Vel møtt!

Les mer