Styret har fått tilbakemeldinger fra beboere om at trappevasken i det siste ikke har vært tilfredsstillende. Dette er beklagelig.

Vi har vært i kontakt med MS Master Service AS som vi benytter (og ikke Master Renhold slik det står på vaskelistene). De har foretatt en befaring og har satt på 2 nye som de følger opp hver uke til at vi ser at det blir utført tilfredsstillende.

Ta kontakt med styret hvis det viser seg at trappevasken ikke blir bedre.