Griffenfeldts gate balkongerSom alle i borettslaget vet, så er balkongene i Griffenfeldtsgate nå ferdigstilte. Styret har fått svært få reklamasjoner på balkongene og tilbakemeldingene har stort sett vært positive på de ferdige balkongene.

Dessverre ble balkongprosjektet noe forsinket på grunn av en hard vinter og mye kulde i 2011. Styret kunne ha bedt entreprenøren bygge et stillas og kle inn hele fasaden for så å fyre. Fremdriften kunne da ha holdt, men her hadde entreprenøren forbehold. Dette ville påført prosjektet en stor ekstrakostnad og kostnadsrammen ville etter alle sannsynligheter sprekt. Styret valgte derfor å ikke gå videre med denne løsningen og

Det økonomiske oppgjøret og kvaliteten på de ferdige balkongene er styret godt fornøyd. Prosjektet havnet rundt 20 prosent billigere enn kostnadsrammen. Dette til tross for en svært kald vinter som kunne ha fordyret prosjektet betraktelig. Styret hadde en kostnadsramme på 200 000 kr per balkong. Da den endelige kostnaden var klar viste det seg at balkongene kom på ca. 162 000 kr pr stk. Individuell nedbetaling (IN-ordning) av fellesgjeld vil være mulig å utføre i løpet av første kvartal 2012.

Skulle det fremdeles være beboere som har noe å utsette på balkongene er det viktig at de tar kontakt med styret.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!