Griffenfeldts gate balkongerStyret har fått en del henvendelser angående IN-ordningen for balkongene. Med en IN-ordning er det mulig med individuell nedbetaling av borettslagets balkonglån.

Alle som har fått ny balkong vil få et skriv fra OBOS når ordningen er klar. Dette skrivet vil informere om ordningen og hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å innfri sin andel. Går alt som planlagt vil den individuell nedbetaling være mulig i løpet av mars, hvis ikke før.

Videre spørsmål om IN-ordningen rettes til OBOS.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!