Etter en omfattende runde med å sjekke flere referanser hos andre borettslag med deres bygge- og vedlikeholdsprosjekter, så har styret tatt en avgjørelse på hvilket firma som skal stå for prosjekt- og byggeledelse. Deretter vil entreprenør velges etter en anbudsrunde. Eksakt fremdrift har vi dessverre ikke før entreprenør er valgt, dog har styret bedt valgte firma om å sette opp en foreløpig fremdriftsplan.

Når fremdriften er klar blir det gitt informasjon om det.

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!