Entreprenør er nå valgt og valget falt på SansBygg AS. De vil presentere seg på generalforsamlingen og oppstart vil bli allerede i august for Søren Jaabæks gate 8. Det er planlagt oppstart i Griffenfeldtsgate i oktober. Derfor innkalles det nå til et informasjonsmøte for Søren Jaabæks gate 8.

Tid: Mandag 10.06.2013 kl. 18:30
Sted: Iladalen Kirke (Søren Jaabæks gt. 5)

Det innkalles med dette til informasjonsmøte med borettslagets prosjektleder ProBygg AS og entreprenør SansBygg AS. Representanter for borettslagets styre deltar i møtet.
Hensikten med møtet er å orientere om arbeidene som nå skal i gang med utskifting av rør m.m., viktige ting som andelseierne må passe på, nøkler/ låser, støvsikring, provisorier i byggetiden, mulighetene for beboertilvalg (valg av alternative fliser, innredninger m.m.).
Alle andelsseierne, og helst også leietakere for fremleieleilighetene, oppfordres til å deltar i informasjonsmøtet da det vil bli orientert om en rekke detaljer rundt prosjektet.

Beboerinformasjonsmappe vil bli levert til andelseierne i møtet.

Denne innkallingen leveres i samtlige postkasser i Søren Jaabæksgt. 8 og vil bli ettersendt post til andelseierne.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!