Lavere lånerente

Styret har forhandlet frem en vesentlig lavere lånerente. Tidligere lå renten på 3,4% til 3,55% på våre lån. Ny rente er på 2,65%. Beboere som har IN-lån vil få denne renten ved neste forfall. Husleien vil altså ikke reduseres, da differansen på kostnaden av lånet som er på borettslaget vil brukes til å spare penger til fremtidig drift og vedlikehold.

Les mer

Ustabil vanntemperatur?

Noen få beboere har opplevd at varmen på vannet i dusjen er ustabilt etter våtromsrehabiliteringen, dvs. at det brått skifter temperatur, osv. Kan beboere som opplever dette vennligst ta kontakt med styret, så får vi samlet tilbakemeldingene og tar vi dette videre med entreprenøren, dvs. SansBygg.

Les mer

Takk for årets generalforsamling

Takk til alle som møtte opp på årets generalforsamling! Budsjettet og det innkomne forslaget ble godkjent og endelig kostnader for våtromsrehabiliteringen blir sendt ut av Obos til beboerne. Det nye styret for 2014/2015 er: Andreas Beining (Styreleder) Lars Erik Libekk Benedicte Viberg Mæhre Varamedlemmer Ingrid Kaja Read Andreas Vennerberg

Les mer

Våtromsfremdrift

Som mange beboere sikkert har sett, så har Sans Bygg allerede begynt med våtromsprosjektet og bl.a. rigget opp utenfor Søren Jaabæks gate. Oppstart vil være i august og prosjektet skal i henhold til fremdriftsplanen være ferdig for hele borettslaget i løpet av desember 2013. De fleste spørsmål besvares i beboermappen som har blitt delt ut til beboere i Søren Jaabæks gate. Griffenfeldtsgate vil få denne delt ut etter sommeren. Ønsker…

Les mer

Oppsummering av generalforsamlingen 2013

Årets generalforsamling ble gjennomført 4. juni i Ila kirke. Kort oppsummering: Årsberetning og regnskapet Godkjent. Konstituering Godkjent Godgjørelse til styret Godkjent Innkomne forslag: a) Rehabilitering av rør og bad. Det ble stemt over hvorvidt kostnader av tilleggspakkene kunne fordeles per stykkpris og ikke brøk, da prisen for vegghengt klosett og downlights er identiske for alle bad. Nedstemt med en stemme. b) Honorar til byggekomiteen ble godkjent c) IN-ordning for våtromsprosjektet ble…

Les mer

Innkalling til informasjonsmøte om rør- / badeprosjektet for alle i Søren Jaabæks gt. 8

Entreprenør er nå valgt og valget falt på SansBygg AS. De vil presentere seg på generalforsamlingen og oppstart vil bli allerede i august for Søren Jaabæks gate 8. Det er planlagt oppstart i Griffenfeldtsgate i oktober. Derfor innkalles det nå til et informasjonsmøte for Søren Jaabæks gate 8. Tid: Mandag 10.06.2013 kl. 18:30 Sted: Iladalen Kirke (Søren Jaabæks gt. 5) Det innkalles med dette til informasjonsmøte med borettslagets prosjektleder ProBygg…

Les mer

Våtromsprosjektet fremdrift 2013

Som vi tidligere har fortalt, så er fortsatt fremdriften for våtromsprosjektet som følger: 22.4.: frist for innlevering av tilbud fra entreprenører Innen midten av mai: Signering av kontrakt med valgt entreprenør August (etter fellesferien): Antatt byggestart Det vil være et infomøte før oppstart. Mer info kommer når kontrakt er signert med entreprenør. Dersom du vet at du er bortreist i aug, vennligst kontakt styret.

Les mer

Fremdrift for våtromsprosjektet i 2013

Som tidligere nevnt, så har styret valgt et selskap for prosjektstyring av våtromsprosjektet. Selskapet er Probygg. De har laget følgende fremdriftsplan, men det må presiseres at den er foreløpig og mest sannsynlig vil kunne endres grunnet entreprenørenes tilgjenglighet og kapasitet. Innen midten av januar 2013: Ekstraordinær generalforsamling hvor det skal stemmes over evt. tilleggspakker for baderommene Innen slutten av februar 2013: Utsendelse av kravspesifikasjoner / tilbudsinnbydelse til entreprenører Innen slutten av…

Les mer

Rehabilitering av rør og baderom vedtatt

Under gårsdagens generalforsamling ble det en avklaring på hva som skjer med rehabilitering av rør og bad. Alternativ 1. Nye rør og bad Alternativ 1. ble vedtatt med overveldende flertall. Følgelig ble Alternativ 2. Nye / rehabiliterte rør (rør-i-rør) ikke stemt over. Styret vil nå jobbe med å finne et egnet selskap for prosjektadministrasjon, for deretter å kontrahere en entreprenør. I tillegg ble det innkomne forslaget til husordensreglene vedtatt: 8. Grill Det…

Les mer