Årets generalforsamling ble gjennomført 4. juni i Ila kirke. Kort oppsummering:

 1. Årsberetning og regnskapet
  Godkjent.
 2. Konstituering
  Godkjent
 3. Godgjørelse til styret
  Godkjent
 4. Innkomne forslag:
  a) Rehabilitering av rør og bad. Det ble stemt over hvorvidt kostnader av tilleggspakkene kunne fordeles per stykkpris og ikke brøk, da prisen for vegghengt klosett og downlights er identiske for alle bad.
  Nedstemt med en stemme.
  b) Honorar til byggekomiteen ble godkjent
  c) IN-ordning for våtromsprosjektet ble godkjent
 5. Valg av tillitsvalgte
  Det nye styret for 2013/2014 er:
  Børre Amundsen (Styreleder)
  Andreas Beining
  Lars Erik Libekk
  Varamedlemmer
  Helle Berg Alfsen
  Benedicte Viberg Mæhre

beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!