Som mange beboere sikkert har sett, så har Sans Bygg allerede begynt med våtromsprosjektet og bl.a. rigget opp utenfor Søren Jaabæks gate.

20130620-191705.jpg
Oppstart vil være i august og prosjektet skal i henhold til fremdriftsplanen være ferdig for hele borettslaget i løpet av desember 2013.

De fleste spørsmål besvares i beboermappen som har blitt delt ut til beboere i Søren Jaabæks gate. Griffenfeldtsgate vil få denne delt ut etter sommeren. Ønsker du å motta denne beboermappen allerede nå, så kontakt styret.


beining

Digital Consultant at Portada.no : web, apps, graphic & advertising. Former radio host @Radio_Nova. I love music!